Walk around

ฟ้าใสวิลล์ บรรยากาศสบายๆติดทะเลสาบหนองตาดำ ไม่ใกลจากตัวเมืองชัยภูมิเพียงแค่ 3km จากตัวเมือง คุณก็จะได้พักผ่อนและผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น

1/4